El curs de Salvador Dalí. Novembre 1916
        Posant el ratolí damunt de la foto, veureu qui és S. Dalí. Porta el barret a la mà. Aquí es veu que encara no portava la barretina.

També hi veureu els opuscles que hem esmentat: "NOTAS HISTORICAS SOBRE EL INSTITUTO ..." de Eduard Rodeja i Galter, 1940 i "150 anys de l'INSTITUT RAMON MUNTANER" de Josep Maria Bernils, 1989.