Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndol  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

Moviment harmònic simple 1

- 1.Què és el moviment harmònic simple.

- 2.Equació de la posició.

- 3.La velocitat i l'acceleració del MHS. Les magnituds angulars.Moviment harmònic simple 2

- 4.Gràfic elongació-temps.

- 5.Angle de fase inicial.

- Problema 1:
Càlcul de l'angle de fase inicial.

- Problema 2:
Temps de x = 0 a x = A/2


- Problema 3:
Xoc inelàstic, seguit de MHS, d'un cos unit a una molla horitzontal.

Moviment harmònic simple 3

- 6.Dinàmica del MHS.

- 7.El pèndol simple.

- Problema 4:
Xoc elàstic d'un cos que cau sobre el plat d'un dinamòmetre i MHS del plat.


- Problema 5:
Càlcul de les magnituds cinemàtiques, elongació, velocitat i acceleració d'un MHS.Moviment harmònic simple 4

- Problema 6. Cos penjat en una molla. Càlcul de la constant i equació del MHS.

- Problema 7. Càlcul de la força i de l'energia d'un MHS.

- Problemes 8:
Xoc seguit de moviment pendular.

- Problema 9:
Les altres formes de les equacions del MHS. MHS - 3         T1   T2   T3   T4   T5   P1   P2   P3   T6   T7   P4   P5   P6   P7   P8   P9endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem